İmarethane nedir?

      Aş evi, yoksullara yemek dağıtılan yer demektir. 

   Özellikle Osmanlı Devleti döneminde yolcuların, yoksulların, aciz olanların yedirilip, içirilip giydirildiği, hasta olanlarına bakıldığı kurumların genel adıdır. Tam anlamıyla İmarethane, yoksullara ve yolculara sıcak yemek verilen bir kurumdur. Külliyeler içinde muhakkak imarethane bulunur.

    Osmanlılar döneminde ilk imarethane İznik'te 1331'de kuruldu. Günlük beş bin kişilik yemek verilen bu kurumlar devletin sosyal yönünü güçlendirmesi bakımından önemlidir.


Yorumlar