Enosis Nedir? Özet

   Enosis; Megalo İdea fikrinin bir parçası olarak, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamayı amaç edinen düşüncedir. Sözcük anlamı, başka bir ülkenin sınırları içine girme, o ülke ile birleşme demektir. Daha önce de Girit'in Yunanistan'a bağlanmasında kullanılan bu kavram, Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanma fikrini temsil eden bir sözcük olarak kullanılagelmişti.   Megalo İdea ise büyük fikir demektir. Bu fikre göre; başta İstanbul olmaz üzere Anadolu ele geçirilmeli; Bizans yeniden canlandırılmalıydı. 1918'den beri Kıbrıs'ı da bu düşünceye dahil etmesi; 1828'de ortaya attığı Enosis fikrini tekrar canlandırdı. Enosis, ve Megalo İdea Yunanistan için bir özlem ve hayaldi. Eğitim sistemlerinde de yer verdikleri bir düşünceydi. Enosis'in karşısında en büyük güç ise Kıbrıs Türkleriydi. Ada Türklerinin Türkiye'den aldığı destekle yaptığı mücadele Enosis'i engelledi.  
Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?