Balkan Savaşları (1912-1913) LGS Özet

   1912 yılında Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi ile uğraşıyordu. Bu da yetmezmiş gibi Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlıya saldırdı. Böylece 1912 I. Balkan Savaşı başladı. 


   Avrupalı ülkelere göre,  Osmanlı her ne kadar zayıf ve hasta da olsa, Osmanlıların bu savaştan yenilgi ile çıkacaklarını tahmin etmediler. Fakat Osmanlı Devleti'nin ordusunda subaylar arasında siyasi düşünce ayrılıkları yaşanıyordu. Ordu ve siyaset iç içe geçmişti. Bu durum subayların emirlerine uyulmamasına yol açıyordu. Orduda İtthatçı subaylar ile Hürriyet ve İtilafçı subaylar arasındaki siyasi çekişme nedeniyle I. Balkan Savaşı'nda Osmanlılar bozguna uğradı. İmzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlılar Midye-Enez çizgisine kadarki topraklarını (Edirne de dahil) kaybetti (1913).

   Balkan ülkeleri Osmanlı'dan aldıkları toprakları kendi aralarında bir türlü paylaşamadıklarından ötürü II. Balkan Savaşı patlak verdi(1913). Hatta bu savaşa Romanya da katıldı. Hep birlikte Bulgaristan'a saldırdılar.  Bu kargaşadan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Bu kentlerin geri alınmasında Mustafa Kemal de aktif rol oynadı.

8 Ekim 1912- Balkan Savaşları başladı.

     II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona erdi. Böylece Balkan ülkeleri kendi aralarındaki çatışmayı bitirdi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması, Yunanistan ile Atina Anlaşması yaptı. Büyük kayıplar ve acılarla Osmanlı Devleti için Balkan Savaşları sona erdi(1913).
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?