Ana içeriğe atla

Balkan Savaşları (1912-1913) LGS Özet

   1912 yılında Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi ile uğraşıyordu. Bu da yetmezmiş gibi Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlıya saldırdı. Böylece 1912 I. Balkan Savaşı başladı. 


   Avrupalı ülkelere göre,  Osmanlı her ne kadar zayıf ve hasta da olsa, Osmanlıların bu savaştan yenilgi ile çıkacaklarını tahmin etmediler. Fakat Osmanlı Devleti'nin ordusunda subaylar arasında siyasi düşünce ayrılıkları yaşanıyordu. Ordu ve siyaset iç içe geçmişti. Bu durum subayların emirlerine uyulmamasına yol açıyordu. Orduda İtthatçı subaylar ile Hürriyet ve İtilafçı subaylar arasındaki siyasi çekişme nedeniyle I. Balkan Savaşı'nda Osmanlılar bozguna uğradı. İmzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlılar Midye-Enez çizgisine kadarki topraklarını (Edirne de dahil) kaybetti (1913).

   Balkan ülkeleri Osmanlı'dan aldıkları toprakları kendi aralarında bir türlü paylaşamadıklarından ötürü II. Balkan Savaşı patlak verdi(1913). Hatta bu savaşa Romanya da katıldı. Hep birlikte Bulgaristan'a saldırdılar.  Bu kargaşadan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Bu kentlerin geri alınmasında Mustafa Kemal de aktif rol oynadı.

8 Ekim 1912- Balkan Savaşları başladı.

     II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona erdi. Böylece Balkan ülkeleri kendi aralarındaki çatışmayı bitirdi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması, Yunanistan ile Atina Anlaşması yaptı. Büyük kayıplar ve acılarla Osmanlı Devleti için Balkan Savaşları sona erdi(1913).
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl