Ana içeriğe atla

Balkan Savaşları (1912-1913) LGS Özet

   1912 yılında Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi ile uğraşıyordu. Bu da yetmezmiş gibi Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlıya saldırdı. Böylece 1912 I. Balkan Savaşı başladı. 


   Avrupalı ülkelere göre,  Osmanlı her ne kadar zayıf ve hasta da olsa, Osmanlıların bu savaştan yenilgi ile çıkacaklarını tahmin etmediler. Fakat Osmanlı Devleti'nin ordusunda subaylar arasında siyasi düşünce ayrılıkları yaşanıyordu. Ordu ve siyaset iç içe geçmişti. Bu durum subayların emirlerine uyulmamasına yol açıyordu. Orduda İtthatçı subaylar ile Hürriyet ve İtilafçı subaylar arasındaki siyasi çekişme nedeniyle I. Balkan Savaşı'nda Osmanlılar bozguna uğradı. İmzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlılar Midye-Enez çizgisine kadarki topraklarını (Edirne de dahil) kaybetti (1913).

   Balkan ülkeleri Osmanlı'dan aldıkları toprakları kendi aralarında bir türlü paylaşamadıklarından ötürü II. Balkan Savaşı patlak verdi(1913). Hatta bu savaşa Romanya da katıldı. Hep birlikte Bulgaristan'a saldırdılar.  Bu kargaşadan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Bu kentlerin geri alınmasında Mustafa Kemal de aktif rol oynadı.

8 Ekim 1912- Balkan Savaşları başladı.

     II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona erdi. Böylece Balkan ülkeleri kendi aralarındaki çatışmayı bitirdi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması, Yunanistan ile Atina Anlaşması yaptı. Büyük kayıplar ve acılarla Osmanlı Devleti için Balkan Savaşları sona erdi(1913).
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi