Ana içeriğe atla

Atatürkün Doğduğu Kent Selanik LGS ÖZET

     Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde kalan ve Yunanistan'ın ikinci büyük şehri olan  Selanik şehri, geçmişte Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan bir kapısıydı. Bir liman kenti olan Selanik'ten , demiryolları ile İstanbul'a ve Avrupa'ya (Belgrat, Üsküp gibi)  da rahatlıkla ulaşılıyordu. Deniz ve demiryolu ulaşımı nedeniyle ticaret açısından gelişmiş bir şehirdi. 
Selanik-Beyaz Kule

Ticaret şehri özelliği nedeniyle Selanik;

1- Batılı ülkeler ile etkileşim halindeydi.

2-Kültürel etkileşimin fazla olduğu bir şehirdi.

3-Avrupa'da çıkarılan birçok dergi, gazete gibi yayınların kısa sürede geldiği bir şehirdi.

4-Farklı milletlerin (Türkler, Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Museviler) bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehirdi.

NOT: Farklı milletlerin (ulusların) bir arada yaşaması SOSYAL (TOPLUMSAL) ALAN ile ilgilidir.

NOT: Dergi, gazete, kitap ve farklı fikirlerin olması ise KÜLTÜREL ALAN ile ilgilidir.

NOT: Selanik'te farklı etnik (ırk, soy) yapıda insanların olması;

1- Kültürel zenginliğe neden olmuştur. (OLUMLU ÖZELLİK)

2- Milliyetçilik akımı nedeniyle siyasi karışıklıklar olmasına neden oldu (OLUMSUZ ÖZELLİK)NOT: Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik, onun düşünce (fikir) yapısının oluşmasında önemli yere sahiptir.

Yazar: Doğan KILIÇ
            Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi