Atatürkün Askeri Hayatı LGS Özet

ADIM ADIM  LİDERLİĞE


⇛ 1905 Mustafa Kemal 1905'te İstanbul Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu. Aynı yıl Şam 5. orduya ataması yapıldı. Gittiği Şam 5. ordu Mustafa Kemal'in ilk askeri görev yeridir. Burada görev yaparken Vatan ve Hürriyet adında gizli bir cemiyet kurmuştur.

👉 İLK GÖREV YERİ    👉      ŞAM 5. ORDU

👉 O yıllarda her türlü dernek kurma faaliyetleri yasak olmasına rağmen Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adı altında bir gizli örgütlenme meydana getirmesi; onun ülke sorunları ile yakından ilgilenen vatansever biri olduğunu, TEŞKİLATÇILIK (ÖRGÜTLEYİCİLİK) kişilik özelliğinin olduğunu gösterir. 

1907'de Manastır III. Ordu Komutanlığına atandı.

1908 31 Mart Vak'ası sırasında bu isyanı bastırmak için Selanik'te kurulan ''Hareket Ordusu'' (adını kendisinin verdiği ordu) ile İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun kurmay yüzbaşısıydı. İsyan, ordu tarafından bastırıldı.

1910'da Fransa'da düzenlenen Picardie  Manevraları'na (Pikardi Tatbikatı) katıldı.

⇛1911 Trablusgarp Savaşı sırasında; Osmanlı Devleti, İtalya'nın Libya'yı (Trablusgarp) işgaline karşı denizden ve karadan asker gönderemez durumdaydı. Bunun üzerine içlerinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup vatansever subay gizli bir biçimde, kılık değiştirerek bölgeye geçtiler. Bölge halkını savaşmak üzere örgütlediler. 

👉 Mustafa Kemal, Tanin Gazetesi yazarı Şerif Bey takma adını kullanarak gizlice Trablusgarp'a geçmiştir. 


👉 Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmesi, onun vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

👉Mustafa Kemal, Trablusgarp'ın Derne ve Tobruk bölgelerinde halkı İtalyanlara karşı örgütlemiştir. Bu durum onun Teşkilatçılık (örgütleyicilik) kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Teşkilatçılık deneyimi kurtuluş Savaşı yıllarında da Mustafa Kemal'e yarar sağlayacaktır.

👉Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Emperyalizme (sömürgeciliğe) karşı kazandığı ilk savaştır. 


⇛1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı görevinde bulundu. Gelibolu- Bolayır bölgesinin savunulması görevi sırasında Çanakkale coğrafyasını tanıdı. Bu durum onun Çanakkale Savaşları'ndaki başarısına önemli katkılar sağlayacaktır. 1913'te II. Balkan Savaşı sırasında Bolayır Kolordusu Edirne'yi ve Kırklareli'yi düşmandan geri aldı. Bu sırada bu kolorduya bağlı bir tugayla Edirne'ye ilk giren Yarbay Mustafa Kemaldi.

⇛1913 Mustafa Kemal, 1913'te Sofya Ateşemiliterliğine (Askeri büyük elçilik) görevine atandı. Burada Bulgar parlamentosunu (meclisi) inceledi. Bulgaristan'daki Türk azınlığın sorunları ile ilgilendi. Mustafa Kemal Sofya elçilik görevi ile ilk siyasi deneyimlerini kazandı.

Sofya'da Kıyafet Balosunda Yeniçeri Kıyafetleri ile Mustafa Kemal

⇛1914-1918 I. Dünya Savaşı  sırasında Mustafa Kemal üç cephede görev aldı:

Çanakkale Cephesi            → 19. Tümen Komutanı

Kafkas Cephesi                   →  16. Kolordu Komutanı

Suriye- Filistin Cephesi   → Yıldırım Orduları Grup Komutanı

👉 Çanakkale Savaşlarındaki üstün başarısı,  onun Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasında etkisi olmuştur.

⇛1919-1922 Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele) yıllarında Mustafa Kemal Paşa, liderdir:

19 Mayıs 1919 → Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı. IX. ordu Müfettişi sıfatı ile Samsuna çıkmıştır. Asıl amacı Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemektir. Halkı bilinçlendirmektir.

1921 Sakarya Savaşı ve 1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşlarında BAŞKOMUTAN olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır.

Hazırlayan : Doğan KILIÇ
                  Sosyal Bilgiler Öğretmeni


Yorumlar