Ana içeriğe atla

Atatürkün Askeri Hayatı LGS Özet

ADIM ADIM  LİDERLİĞE


⇛ 1905 Mustafa Kemal 1905'te İstanbul Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu. Aynı yıl Şam 5. orduya ataması yapıldı. Gittiği Şam 5. ordu Mustafa Kemal'in ilk askeri görev yeridir. Burada görev yaparken Vatan ve Hürriyet adında gizli bir cemiyet kurmuştur.

👉 İLK GÖREV YERİ    👉      ŞAM 5. ORDU

👉 O yıllarda her türlü dernek kurma faaliyetleri yasak olmasına rağmen Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adı altında bir gizli örgütlenme meydana getirmesi; onun ülke sorunları ile yakından ilgilenen vatansever biri olduğunu, TEŞKİLATÇILIK (ÖRGÜTLEYİCİLİK) kişilik özelliğinin olduğunu gösterir. 

1907'de Manastır III. Ordu Komutanlığına atandı.

1908 31 Mart Vak'ası sırasında bu isyanı bastırmak için Selanik'te kurulan ''Hareket Ordusu'' (adını kendisinin verdiği ordu) ile İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun kurmay yüzbaşısıydı. İsyan, ordu tarafından bastırıldı.

1910'da Fransa'da düzenlenen Picardie  Manevraları'na (Pikardi Tatbikatı) katıldı.

⇛1911 Trablusgarp Savaşı sırasında; Osmanlı Devleti, İtalya'nın Libya'yı (Trablusgarp) işgaline karşı denizden ve karadan asker gönderemez durumdaydı. Bunun üzerine içlerinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup vatansever subay gizli bir biçimde, kılık değiştirerek bölgeye geçtiler. Bölge halkını savaşmak üzere örgütlediler. 

👉 Mustafa Kemal, Tanin Gazetesi yazarı Şerif Bey takma adını kullanarak gizlice Trablusgarp'a geçmiştir. 


👉 Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmesi, onun vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

👉Mustafa Kemal, Trablusgarp'ın Derne ve Tobruk bölgelerinde halkı İtalyanlara karşı örgütlemiştir. Bu durum onun Teşkilatçılık (örgütleyicilik) kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Teşkilatçılık deneyimi kurtuluş Savaşı yıllarında da Mustafa Kemal'e yarar sağlayacaktır.

👉Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Emperyalizme (sömürgeciliğe) karşı kazandığı ilk savaştır. 


⇛1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı görevinde bulundu. Gelibolu- Bolayır bölgesinin savunulması görevi sırasında Çanakkale coğrafyasını tanıdı. Bu durum onun Çanakkale Savaşları'ndaki başarısına önemli katkılar sağlayacaktır. 1913'te II. Balkan Savaşı sırasında Bolayır Kolordusu Edirne'yi ve Kırklareli'yi düşmandan geri aldı. Bu sırada bu kolorduya bağlı bir tugayla Edirne'ye ilk giren Yarbay Mustafa Kemaldi.

⇛1913 Mustafa Kemal, 1913'te Sofya Ateşemiliterliğine (Askeri büyük elçilik) görevine atandı. Burada Bulgar parlamentosunu (meclisi) inceledi. Bulgaristan'daki Türk azınlığın sorunları ile ilgilendi. Mustafa Kemal Sofya elçilik görevi ile ilk siyasi deneyimlerini kazandı.

Sofya'da Kıyafet Balosunda Yeniçeri Kıyafetleri ile Mustafa Kemal

⇛1914-1918 I. Dünya Savaşı  sırasında Mustafa Kemal üç cephede görev aldı:

Çanakkale Cephesi            → 19. Tümen Komutanı

Kafkas Cephesi                   →  16. Kolordu Komutanı

Suriye- Filistin Cephesi   → Yıldırım Orduları Grup Komutanı

👉 Çanakkale Savaşlarındaki üstün başarısı,  onun Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasında etkisi olmuştur.

⇛1919-1922 Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele) yıllarında Mustafa Kemal Paşa, liderdir:

19 Mayıs 1919 → Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı. IX. ordu Müfettişi sıfatı ile Samsuna çıkmıştır. Asıl amacı Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemektir. Halkı bilinçlendirmektir.

1921 Sakarya Savaşı ve 1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşlarında BAŞKOMUTAN olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır.

Hazırlayan : Doğan KILIÇ
                  Sosyal Bilgiler Öğretmeni


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd