Atatürkü Etkileyen Yazar, Şair ve Düşünürler YKS-LGS

NAMIK KEMAL                            ➯ Vatanseverlik

MEHMET EMİN YURDAKUL ➯Milliyetçilik, Milli Kültür (Milli Tarih, Milli Dil)

ZİYA GÖKALP                              ➯ Milliyetçilik, Milli Kültür (Milli Tarih, Milli Dil)

TEVFİK FİKRET                          ➯Çağdaşlık, İnkılâpçılık, İnsan Sevgisi

J. J. ROUSSEAU (RUSO)          ➯ Vatandaşlık Bilinci

MONTESQUİEU (Monteskü)  ➯ Cumhuriyetçilik, Milli Egemenlik, Özgürlük

VOLTAİRE (Volter)                    ➯ Akılcılık, BilimsellikHAZIRLAYAN: DOĞAN KILIÇ
                              Sosyal Bilgiler ÖğretmeniYorumlar