Ana içeriğe atla

Akritas Planı Nedir?

   Kıbrıs'taki Türk halkının ani bir askeri hareketle püskürtülmesi ve yok edilmesi sonrası Kıbrıs Adasının Yunanistan'a siyasi açıdan bağlanmasına dayanan plana Akritas Planı denir. 

    Siyasi ve askeri ayaklı bir plandır. 21 Nisan 1966 tarihli Patris gazetesinde yayımlandı.  ''Akritas'' İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis'in kod adı idi. Yorgacis, Akritas Planının baş hazırlayıcılarından biriydi. Cumhurbaşkanı Makarios ve Meclis Başkanı Klerides de bu plan da aktif rol oynadılar.

  Plana göre; Lefkoşa'da Türk bölgelerine girilecek, sonra Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı karma köylerde Türkler baskı altına alınacak; ekonomik baskılara maruz bırakılacaktı. Böylece adadan uzaklaşmaları sağlanacaktı. Plana göre bir diğer hareket tarzı ise  Türk mahallerine silahlı saldırılarda bulunulup bölgeyi ele geçirmek ve Türkiye'den gelecek muhtemel müdahaleye karşı önlem almaktı. Plan, yıllarca sabırla ve gizlilikle oluşturulmuştu. Fakat askeri harekatların 10 gün içinde tamamlanmasını öngörüyordu. Bir oldu-bitti planlaması olduğu belliydi. 

   1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, cumhuriyetin Rum tarafı; cumhurbaşkanı Makarios başta olmak üzere barışçıl yaşam için mücadele etmek yerine faşizan bir biçimde gizlice yaptıkları  Akritas Planıyla ada Türklerini yok etmeyi ve Yunanistan'a bağlanmayı amaçlamışlardır. Faşist, ayrılıkçı, barbar tavırlar ve planlar adanın kuzey ve güney diye ikiye bölünmesine yol açacaktı. Bu tavır, Kıbrıs Sorununun sürmesine ve çözümsüzlüğe gitmesine yol açmıştır.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd