osmanlı'da 19. yüzyılda açılan meslek okullarının isimleri nelerdir?

     
     Avrupa'da başlayan Sanayi İnkılabı, bunun yanında bilim ve teknikteki gelişmeler, ulaşım ve haberleşmenin ilerlemesiyle Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda batı ile ilişkilerini artırdı. Avrupa'daki önemli değişimleri izleyen Osmanlı Devleti, ister istemez her bakımdan bu değişimden nasibini aldı. Bu süreçte esnaf teşkilatı olan loncalar önemini yitirmeye başlarken, mesleki eğitimde değişim ve gelişmeler başladı. Bunun sonucunda 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinde meslek okulları açılmaya başlandı. Bu dönemde açılan önemli meslek okulları şunlardır:

Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu- 1848)

Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu- 1870)

Baytar Mektebi  (Veteriner Okulu-1891)

Islahhane            (Sanat Okulu-1860)

Sanayi Mektebi (1868)

Hukuk Mektebi (1874)

Eczacı Mektebi  (1839)

Maden Mektebi 

Telgraf Mektebi

Orman Mektebi

Halkalı Ziraat Mektebi (1892)

Lisan Mektebi   (Yabancı Dil Okulu-1864)

Ticaret Mektebi (1881)

Müze Mektebi

Kaptan Mektebi
Yorumlar

Yorum Gönder