Ulusal Egemenlik Nedir?

   Bir milletin ülke yönetimine sahip olmasına Ulusal Egemenlik ya da Milli Hakimiyet denir. Egemenlik; sahiplik, sahip olma, hakim olma demektir. Bir milletin ülke yönetimine sahip olması o milletin ulusal (milli) egemenliğinin (hakimiyetinin) işaretidir.

   Ulusal istenç, milli irade, milli hakimiyet gibi kavramlar ulusal egemenlik ile ilgili kavramlardır.

   Devleti yönetme gücü eğer bir kişinin elindeyse; orada padişahlık-monarşi, diktatörlük var demektir. Eğer devleti yönetme gücü halkın elindeyse orada Ulusal egemenlik, halk yönetimi, cumhuriyet var demektir. Ulus, egemenliğini seçimle seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullanır.

   Kurtuluş Savaşı yıllarında, Amasya Genelgesinde; ''Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.'' denilerek ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş; ulusal egemenlik, Erzurum ve Sivas Kongreleri esnasında yine ima edilmişti. Türkiye'de, 23 Nisan 1920'de, TBMM'nin açılması ile yeni Türk devletinin temelleri atılmış, ulusa egemenliğin kurulması süreci başlamıştı. 1921 anayasasında; ''Hakimiyet, bila-ü kayd-ü şart milletindir.(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.)'' denilerek, durum netleştirilmişti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye'de ulusal egemenlik olgusunu kesinleştirmişti. 


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Yorum Gönder