Ana içeriğe atla

Ulusal Egemenlik ile Ulusal Bağımsızlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ulusal egemenlik ve Ulusal bağımsızlık kavramları arasındaki bazı farklılıklar şunlardır:

ULUSAL EGEMENLİK

- Seçim, ulusal istenç, milli irade, çok partili hayat, milli hakimiyet, demokrasi, halk yönetimi gibi kavramlar ulusal egemenlik ile ilgilidir.

- Ülkenin yönetiminde sadece milletin söz sahibi olmasıdır.

- Örneğin Saltanatın ve Halifeliğin Kaldırılması, TBMM'nin açılması, Cumhuriyetin ilanıdır.

- Ülke üzerindeki en üstün gücün milletin iradesi olmasıdır.

ULUSAL BAĞIMSIZLIK

- Milli istiklal, milli birlik ve beraberlik, milli ekonomi, misak-ı milli, kuvay-ı milliye gibi kavramlar ulusal bağımsızlık kavramlarıdır. Ayrıca, bayrak, anayasa, para, istiklal marşı, cumhurbaşkanlığı forsu, dil, ulusal bayramlar bir ülkenin bağımsızlık sembolleridir.

- Sömürgeciliğe (emperyalizme), manda ve himayeye karşı olmaktır.

- Örneğin Kuvay-ı Milliye hareketleri, düzenli ordu kurulması, tüm limanların, demir yollarının, şirketlerin millileştirilmesi, milli dil-kültür çalışmaları bağımsızlık çalışmalarıdır.

- Amacı Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek, yurdu düşmandan temizlemektir.

- Dışa karşı yapılan özgürlük mücadelesidir.


Egemenlik sahip olmaktır. Ulusal egemenlik, ülke yönetimine milletin sahip olmasıdır.

Bağımsızlık, hür, özgür yaşamak demektir. Ulusal Bağımsızlık, bir ulusun başka hiç bir ulusun boyunduruğu esareti altında yaşamaması, başka devletlere bağımlı olmaması, özgür yaşaması demektir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay