Ulusal Bağımsızlık Nedir?

 Bir toprak parçası (vatan) üzerinde yaşayan bir halkın (milletin); başka bir milletin, devletin esirliği, boyunduruğu altında yaşamaması, kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesi, kendi topraklarında özgürce yaşamasına Ulusal Bağımsızlık ( Milli İstiklal) denir.

Milli İstiklal, Misak-ı Milli; milli dil, kültür, milli ekonomi, kuvay-ı milliye, vatanın ve milletin istiklali gibi kavramlar Ulusal bağımsızlık ile ilgili kavramlardır.

 Bağımsız olan, özgürce yaşayan demektir. Eğer bir güç etkisine girilirse bağımsızlık kavramı ortadan kalkar ve esaret (esirlik) başlar. Ulusal bağımsızlık, esirliği kabul etmez. Sömürgeciliği reddeder. Ulusal Bağımsızlık, sadece siyasi bağımsızlığı değil ekonomik bağımsızlığı da kapsar. Bir devlet, ekonomik değerlerini bağımsız bir biçimde, özgürce yönetemezse, o ülkede siyasi bağımsızlık olsa bile, tam bir ulusal bağımsızlık eksik kalır.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ile başlayan Kurtuluş Savaşı, tam anlamıyla bir İstiklal (bağımsızlık) Savaşıdır. Amasya Genelgesinde belirtildiği gibi, amaç; tam bir ulusal bağımsızlıktur; düşmanı ülkeden atmaktır. Bu maçla milli bilinç harekete geçirilmiş ve bu amaçla teşkilatlanmalar yapılmıştır. TBMM, 23 Nisan 1920'de açıldığında ki, bu meclis I. Meclis diye tabir edilir, ilk ve öncelikli amacı; vatanı düşmandan temizlemektir (ulusal bağımsızlık).Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli Kararları, sadece ama sadece ulusal bağımsızlık ile ilgili kararlardır.  24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan anlaşması ise, bağımsız yeni Türk devletinin her alanda tanındığının göstergesidir. Bunun yanında, alınan milli ekonomi kararları da ulusal bağımsızlık ile ilgilidir. Örneğin Kabotaj Kanunu bunlardan birisidir.

Türkiye'nin kuruluşunda birinci öncelikli amaç ulusal bağımsızlıktır. ikincisi ise ulusal egemenliktir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Yorum Gönder