Ana içeriğe atla

Ulusal Bağımsızlık Nedir?

 Bir toprak parçası (vatan) üzerinde yaşayan bir halkın (milletin); başka bir milletin, devletin esirliği, boyunduruğu altında yaşamaması, kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, hiçbir güç tarafından kontrol edilmemesi, kendi topraklarında özgürce yaşamasına Ulusal Bağımsızlık ( Milli İstiklal) denir.

Milli İstiklal, Misak-ı Milli; milli dil, kültür, milli ekonomi, kuvay-ı milliye, vatanın ve milletin istiklali gibi kavramlar Ulusal bağımsızlık ile ilgili kavramlardır.

 Bağımsız olan, özgürce yaşayan demektir. Eğer bir güç etkisine girilirse bağımsızlık kavramı ortadan kalkar ve esaret (esirlik) başlar. Ulusal bağımsızlık, esirliği kabul etmez. Sömürgeciliği reddeder. Ulusal Bağımsızlık, sadece siyasi bağımsızlığı değil ekonomik bağımsızlığı da kapsar. Bir devlet, ekonomik değerlerini bağımsız bir biçimde, özgürce yönetemezse, o ülkede siyasi bağımsızlık olsa bile, tam bir ulusal bağımsızlık eksik kalır.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ile başlayan Kurtuluş Savaşı, tam anlamıyla bir İstiklal (bağımsızlık) Savaşıdır. Amasya Genelgesinde belirtildiği gibi, amaç; tam bir ulusal bağımsızlıktur; düşmanı ülkeden atmaktır. Bu maçla milli bilinç harekete geçirilmiş ve bu amaçla teşkilatlanmalar yapılmıştır. TBMM, 23 Nisan 1920'de açıldığında ki, bu meclis I. Meclis diye tabir edilir, ilk ve öncelikli amacı; vatanı düşmandan temizlemektir (ulusal bağımsızlık).Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli Kararları, sadece ama sadece ulusal bağımsızlık ile ilgili kararlardır.  24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan anlaşması ise, bağımsız yeni Türk devletinin her alanda tanındığının göstergesidir. Bunun yanında, alınan milli ekonomi kararları da ulusal bağımsızlık ile ilgilidir. Örneğin Kabotaj Kanunu bunlardan birisidir.

Türkiye'nin kuruluşunda birinci öncelikli amaç ulusal bağımsızlıktır. ikincisi ise ulusal egemenliktir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay