Türk İnkılâbının Temel Özellikleri Nelerdir?

- Türk İnkılâbı, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi sonucunda doğmuştur: Fransız ve Rus devrimlerinde ulusal egemenlik mücadelesi varken, ulusal bağımsızlık mücadelesi ilk ihtilal safhasında yaşanmamıştır. Türkiye Kurtuluş Savaşı, dışta emperyalist-sömürücü işgal kuvvetlerine karşı, içte köhnemiş kurumlar saltanat ve halifeliğe karşı yapılmıştır. Türkiye, Ulusal Bağımsızlık (19 Mayıs 1919- 30 Ağustos 1922) ve Ulusal Egemenlik (23 Nisan 1920- 29 Ekim 1923) mücadelesini aynı yıllar ve şartlar içinde vermiş; doğmuştur.

-Türk İnkılâbı, demokrasi hareketinin bir sonucudur.

- Fransız İnkılâbı'ndan etkilenmiş, kendine özgü niteliklerle gelişmiştir. Örneğin, bir fikri hazırlık safhası olmayan Türk Devrimi'nin  hazırlığını yapanlar, uygulayanlar, başarıya götürenler aynı kişilerdir.

- Türk İnkılâbı, sömürgeci ülkelerin esareti altında yaşayan milletlere örnek olmuş, o milletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarında örnek teşkil etmiştir. Bu durum, Türk Devriminin evrensel yönünü vurgular.

-Türk İnkılâbı, gerekli ortam ve koşulu bularak doğmuştur. Çünkü Osmanlı ülkesinin işgal edilip yıkılması bu ortamı, bunun üzerine Türk Milleti'nin bağımsızlık hareketlerine başlaması gerekli  koşulu oluşturmuştur.

-Süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Türk Halkı modern bir yapılanma sürecine girmiştir.  Bu yapılanma sürecinde batının ''akıl ve bilim'' yöntemleri esas alınmıştır.Böylece devrimin köklü değişiklik süreci başlamıştır.

-Türk İnkılâbı, topraklarında yaşayan bireylerini din ve mezhep bağı yerine, Türk Ulusu bağıyla birarada toplamıştır.

-Atatürk'ün deyimiyle; ''Türk İnkılâbı, başka inkılâplara benzemez. Onlardan çok daha büyük, yüksek ve bilinçlidir.''

NOT: Türk İnkılâbı'nın kısa tanımı şudur: ''Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik temelleri üzerine kurulmuş, bu iki büyük değerden hiç taviz vermeden çağdaşlaşma amaçlı gelişim sürecine sahip bir devlettir.''

Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar