Osmanlı'da En Yüksek Mahkeme Nedir?

Osmanlı İmparatorluğundaki en yüksek mahkeme, en yüksek yargı kurumu Divân-ı Hümâyun'dur.

II. Mahmut'un kaldırmasına kadar ki süreçte ; Osmanlı Devleti'nin hükümeti, padişahın en büyük danışma meclisi olan Divân-ı Hümâyun, Osmanlı toprakları içindeki her dinden ve etnik yapıdan unsurlara, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin açıktı. Bir mahkeme görevi gördüğünde, en büyük davalar burada konuşulur; karara bağlanırdı. Siyasi, askeri, idari, şer'i, mali ve adli her türlü konu ve şikayet buraya kadar çıkarılabilirdi. Dönemin hakimleri olarak adlandırılan Kadı'ların verdiği her türlü karara karşı haksızlık olduğunu savunanlar Divân'a başvurabilirdi. İdari ve askeri amirlerden şikayeti olanlar da buna dahildi.


Yorumlar