4 Şubat 2016 Perşembe

Osmanlı'da Kurulan Partilerin (Fırka) İsimleri Nelerdir?

Yorum Yap
Sponsor

1. İttihat ve Terakki Fırkası (Osmanlı İttihâd ve Terakkî Cemiyeti) (Sonrasında Teceddüt Fırkası adıyla kurulacak.)

2. Hürriyet ve Îtilâf Fırkası

3. Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbâd)

4. Ahrâr Fırkası

5. İttihâd-ı Muhammedî Fırkası

6. Mûtedil Hürriyetperverân Fırkası

7. Hey’et-i Müttefika-i Osmâniyye

8. Islâhât-i Esâsîye-i Osmaniye Fırkası

9. Ahâlî Fırkası

10. Halâskârân Grubu (Halaskaran Zabitan Grubu)

11. Millî Meşrûtiyet Fırkası

12. Ahâli İktisat Fırkası

13. Osmanlı Hürriyetperver Avâm Fırkası

14. Radikal Avam Fırkası

15. Selâmet-i Osmaniye Fırkası

16. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

17. Millî Ahrâr Fırkası

18. Amele Fırkası

19. Türkiye Zurra Fırkası

20. Millî Türk Fırkası

21. Sosyal Demokrat Fırkası

22. Türkiye Sosyalist Fırkası

23. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası

24. Müstakil Sosyalist Fırkası

25. Osmanlı Sosyalist Fırkası

26. Osmanlı Mesai Fırkası

27. Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası

28. Türkiye Komünist Partisi (Ankara Merkezli)

29. Türkiye Komünist Fırkası (Ankara Merkezli)

30. Halk İştirakiyun Fırkası  (Ankara Merkezli)

31. Fedakâran-i Millet Cemiyeti

Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder