Türk Tarih Kurumu'nun İlk Başkanı Kimdir?

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Tarih Kurumu) ilk başkanı M. Tevfik Bıyıklıoğlu'dur.

Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni birincilik ile bitiren Mehmet Tevfik Bey; Cumhurbaşkanılığı Genel Sekreterliği (Riyaset-i Cumhur Umumi Katipliği) görevinde bulundu. 

Trablusgarp, I .Dünya Savaşı ve Kurutluş Savaşı savaşlarına katılan Tevfik Bey İstiklal Madalyası, İftihar Madalyası, Harp Madalyası'na sahiptir. Ayrıca Lozan Barış Anlaşması görüşmelerine askeri danışman olarak katılmıştır.

Türk İstiklal Harbi, Trakya'da Milli Mücadele gibi eserlere sahiptir.

M. Tevfik Bıyıklıoğlu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?