Türk Dil Kurumu'nun İlk Başkanı Kimdir?

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Dil Kurumu) ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. 

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif ile birlikte Divan-ı Lügat-it Türk'ü tercüme etmiştir. Ünlü yazar Oktay Rıfat'ın babasıdır.






Samih Rifat Bey (Yalnızgil) 


Yorumlar