Ana içeriğe atla

Trakya Olayları Nedir?

Cumhuriyet Dönemi'nde, 21 Haziran- 4 Temmuz 1934 tarihleri arasında, Trakya bölgesindeki il ve ilçelerde yaşayan Musevi vatandaşlara yönelik saldırılara tarihte ''Trakya Olayları'' adı verilir.

Milli İnkılap Dergisi yazarı Cevat Rıfat Atilhan ve Orhun Dergisi yazarı Nihal Atsız'ın Yahudi aleyhtarı, ırkçılığa varan yazılarının etkisiyle bölgedeki halk kitlesi galeyana gelmişti. Atsız'ın Edirne'de öğretmenlik yaptığı sıralarda halkı Yahudilere karşı kışkırtması çok zor olmamıştı.

1934'ün Haziranından itibaren Edirne, Lüleburgaz, Keşan, Babaeski, Çanakkale ve Gelibolu'da yaşayan Musevi azınlığa karşı saldırılar meydana geldi. Çanakkale ve Keşan bölgesinde yaşayan otuza aşkın Yahudi ailesine bölgeleri terk etmeleri için 24 saat süre tanındı. Başta Kırklareli olmak üzere bahsi geçen bölgelerde Musevilerin ev ve dükkanları yağmalandı. Yağmacılar bir jandarma onbaşıyı da şehit ettiler. Yüzüklerini almak istedikleri kızların parmaklarını kestiler. Olayların vahim boyutlara ulaşacağı belliydi. Bunun üzerine Musevi cemaatin liderlerinden Gad Franko ve Mişon Ventura 4 Temmuz 1934'te Atatürk ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası Trakya Olayları duruldu. Olaylar sonrası yaklaşık 15.000 bin Musevi Trakya'yı terk etti.

Derleyen: Ali ÇİMEN
KAYNAKLAR: 
Genç Cumhuriyet'in Türkiyesi-Kronoloji, Boyut yayınları, İstanbul
http://www.turkyahudileri.com/content/view/362/222/lang,tr/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl