Ana içeriğe atla

Trakya Olayları Nedir?

Cumhuriyet Dönemi'nde, 21 Haziran- 4 Temmuz 1934 tarihleri arasında, Trakya bölgesindeki il ve ilçelerde yaşayan Musevi vatandaşlara yönelik saldırılara tarihte ''Trakya Olayları'' adı verilir.

Milli İnkılap Dergisi yazarı Cevat Rıfat Atilhan ve Orhun Dergisi yazarı Nihal Atsız'ın Yahudi aleyhtarı, ırkçılığa varan yazılarının etkisiyle bölgedeki halk kitlesi galeyana gelmişti. Atsız'ın Edirne'de öğretmenlik yaptığı sıralarda halkı Yahudilere karşı kışkırtması çok zor olmamıştı.

1934'ün Haziranından itibaren Edirne, Lüleburgaz, Keşan, Babaeski, Çanakkale ve Gelibolu'da yaşayan Musevi azınlığa karşı saldırılar meydana geldi. Çanakkale ve Keşan bölgesinde yaşayan otuza aşkın Yahudi ailesine bölgeleri terk etmeleri için 24 saat süre tanındı. Başta Kırklareli olmak üzere bahsi geçen bölgelerde Musevilerin ev ve dükkanları yağmalandı. Yağmacılar bir jandarma onbaşıyı da şehit ettiler. Yüzüklerini almak istedikleri kızların parmaklarını kestiler. Olayların vahim boyutlara ulaşacağı belliydi. Bunun üzerine Musevi cemaatin liderlerinden Gad Franko ve Mişon Ventura 4 Temmuz 1934'te Atatürk ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası Trakya Olayları duruldu. Olaylar sonrası yaklaşık 15.000 bin Musevi Trakya'yı terk etti.

Derleyen: Ali ÇİMEN
KAYNAKLAR: 
Genç Cumhuriyet'in Türkiyesi-Kronoloji, Boyut yayınları, İstanbul
http://www.turkyahudileri.com/content/view/362/222/lang,tr/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi