Tarih Nedir?

Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşam biçimlerini, birbirleri ile olan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkilerini, kültür ve medeniyet biçimlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman belirterek inceleyen, elde ettiği bilgileri belgelere dayandırarak objektif yani tarafsız bir şekilde açıklayan sosyal bir bilim dalıdır.Tarih biliminin tanımı yapılırken şu kavramlar kullanılmalıdır:

-Geçmiş
-İnsan faaliyetleri
-Yer-zaman
-Sebep-sonuç
-Belgeler (Kaynaklar)
-Objektiflik (Yansızlık, tarafsızlık)
-Sosyal bilim

''Tarih; tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur.'' Edward Hallett CARR

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?