Ana içeriğe atla

Tarih Biliminin Özellikleri Nelerdir?

1- Tarih bilimi geçmiş olayları inceler. Günümüzdeki olaylarla ya da gelecekteki olaylarla ilgilenmez.

2- Tarih bilimi objektif, tarafsız olmalı, belgelere dayanmalıdır. Tarihi olay anlatılırken sadece olumlu yanların anlatılması olumsuzlukların es geçilmesi objektifliği zedeler. Her ikisi birlikte anlatıldığında ki Hitit analları (yıllıklar, ilk objektif tarih yazıcılığı) buna en güzel örnektir, objektif tarih yazıcılığı yapılmış olur. Tarihin belgelere dayalı olması, bilim olmasını sağlayan en önemli unsurdur.  Tarih biliminin amacı gerçeği ortaya koymaktır. Bu yüzden araştırma yapılır. Gerçeğin en büyük kanıtı ise belgelerdir. Belgesiz tarih, yalan, uydurma tarih demektir.

3- Tarih sosyal bir bilimdir. Tarihte deney ve gözlem yoktur. Çünkü tarihi olaylar tekrarlanamazlar; geçmişte yaşandıkları için gözlem yapmanın imkanı yoktur.

4- Tarihi olaylar anlatılırken neden-sonuç ilişkisine değinilmelidir. Bundan dolayı hiçbir tarihi olay tek başına ve bağımsız bir olay olamaz. Tarihi bir olay kendisinden önceki olayın sonucu, kendisinden sonraki olayın nedenidir.

5- Tarih anlatılırken yer ve zaman belirtilmelidir. Eğer belli değilse hikayeci tarih yazıcılığı yapılmış olur. Masal, efsane, uydurma ya da çarpıtma hikaye halini alır. Coğrafya ve kronoloji (takvim bilim) tarih için önemlidir.

6- Tarihi olay, değerlendirilirken olayın meydana geldiği dönemin şartları, değer yargıları, yaşam biçimi v.s. durumlarına göre yorumlar yapılmalıdır. Örneğin 1930 Türkiyesi'nin ekonomisi değerlendirilirken günümüzün şartlarına göre değil de o dönemin dünyadaki ve Türkiye'deki sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel şartlarına dikkat edilmelidir. Tarihin evrimsel gelişimi, değişimi, tarihi olayların birbirini iterek zincirleme ilerlemesi göz ardı edilmemelidir.

7- Tarihi olay araştırılırken mümkün olduğunca olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.

8- Tarih, insan tarafından yapılmış olayları inceler. Savaşlar, göçler, anlaşmalar, sanatsal faaliyetler gibi insanın elinin değdiği konular tarihin konusu olabilir.

9- Tarihi bilgiler, pozitif bilimlerde olduğu gibi kesin değildir. Tarihi bilgiler değişkendir. Örneğin matematikte kesin ve net sonuçlar vardır. Fakat tarihte yeni bir belge bulunduğu vakit, tarihi olayın seyri değişebilir. Bulunan yeni belge; mevcut bilgiyi tamamen çürütebilir, ya da doğruluk derecesini daha da artırabilir. Hatta yeni detaylar ortaya koyması ile mevcut bilgiler arasındaki eksiklikleri giderebilir.

10- ''Tarih tekerrürden (tekrardan) ibarettir.'' sözü bilimsel değildir. Örneğin tarihte yaşamış iki farklı toplumda aynı olay görülse de aynı sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Tarihin tekrardan ibaret olduğunun iddia edilmesi yuvarlak, şişkince bir betimlemedir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

  1. Madde madde yaa mısın kardes tek kelimeyle veya 2 kelime

    YanıtlaSil
  2. Madde madde yazılmıştır. Her maddenin ilk tümcesini al . Tek kelime ile olmaz. eğer ezber yapıyorsan da bu konuyu ezber yapmadan algılamaya çalış.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay