Ana içeriğe atla

Nene Hatun (1857-1955) Kimdir?

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında, Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunulmasında büyük kahramanlık gösteren 20 yaşlarındaki Erzurumlu Türk kadınıdır. 1857'de doğan Nene Hatun, 1955'te, 98 yaşında, zatürre hastalığına yakalanarak vefat etti. Ölmeden üç ay önce yılın annesi seçilmişti.

8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece 1877'de, Ermeni çeteleri Aziziye Tabyası'na sessizce girmiş; çoğu uykuda olan Türk askerlerini yakalayıp kılıçtan geçirmişlerdi. Sonrasında gelen Rus askerleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan bölgeyi kontrol altına aldılar. Bu sırada baskından yaralı kurtulan bir asker durumu Erzurumlulara iletti. Sabah ezanı sonrası camilerden yapılan çağrılarla, Erzurumlulara ''Moskof askeri Aziziye Tabyası'nı işgal etti.'' bilgisi ulaştırıldı. Bundan sonra elinde silahı olan silahını, olmayanlarsa balta,kazma, kürek, tırpan, sopa, taş v.s. eline ne geçirirse tabyalara doğru koşmaya başladı. Tabyaya koşanlar arasında bir gün önce ağabeyi kollarında şehit olan, kocası cephede savaşan Nene Hatun da vardı. Hem de küçük yaştaki oğlunu ve henüz üç aylık kız bebeğini evinde bırakarak savaşa katılmıştı

Erzurumlular ölüme koşuyorlardı. Tabyaya yerleşmiş Rus askerleri gelenlere yaylım ateşi açıyor; ön sıradakiler o anda şehit oluyor; arkadakiler ise kararlı bir biçimde koşmaya devam ediyorlardı. Göğüs göğüse muharebe başladı. Silahlı Rus askerlerine karşı elinde kazması, küreği, taşı olan Erzurum halkı... Yarım saat içerisinde 1000 kadar şehit veren Erzurum halkı, 2300 Rus askerini öldürmüştü.

Nene Hatun anılarında bu anları şöyle özetler:

'' Ağabeyim Hasan cepheden ağır yaralı olarak bir gece önce eve gelmişti. Bir yandan ona bakarken, bir yandan da 3 aylık bebeğimi emziriyordum. Kardeşim Hasan o gece kollarımın arasında öldü. Sabaha karşı minarelerden ''Moskof Aziziye'ye girdi.''diye haykırışlar başlayınca, kardeşimin alnını öpüp, ''Seni öldüreni öldüreceğim.'' diye yemin ettim. Yavrumu Allah'a emanet ettikten sonra ağabeyimin tüfeği ile satırımı alıp dışarı fırladım. Sel gibi Aziziye'ye akıyorduk. Tabyanın mazgallarından düşman ölüm yağdırıyordu. Düşmanda iyi silah vardı; bizde de iman...İleri atıldım. Dadaşlar arasına karıştım.Satırım durmadan kalkıp iniyordu...''

Nene Hatun
Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd