Selçuklu Mimarisinde Hükümdar İsimleri Nedir?

Keykubat, Keykavus, Alaaddin, Keyhüsrev isimleri Selçuklu mimarisinde bolca kullanılan Selçuklu hükümdarlarının isimleri ya da lakablarıydı. Anadolu Selçuklularında mimari eserler genelde bu isimler ile anılırdı ya da mimari eserleri yaptıran hükümdarlar genellikle bu isimlerle anıldı. Bu sözcükler Farsça kökenliydi. Çünkü Anadolu Selçuklular İran'dan Büyük Selçuklular'dan kopup Anadolu'ya gelmişlerdi.

Örnekler: I. Alâeddin Keykubad, I. İzzeddin Keykavus, I. Gıyaseddin Keyhüsrev


 
Niğde Alaaddin Camii

Niğde Alaaddin Camii

 NOT: I. Alaettin Keykubat tarafından Niğde'de yaptırılan bu caminin mimarı Mahmut Oğlu Sıddık'tır. 1970 yılında onarılan yapıt, Ulu Cami adıyla da anılır. Taçkapısındaki taş süslemeleriyle ünlüdür. Güneş ışıklarının yaz aylarında 10:00-11:00 saatleri arasında portaldaki taş oymalar üzerinde bıraktığı gölgeler, taç giymiş kadın başı oluşturur.  Bu tasarım, İslam imarisinin ilk ve tek örneğidir.

Sivas İzzettin Keykavus Şifaiyesi


Yorumlar