Çar Ne Demektir?

Tarihte Rus krallarına Çar adı verilirdi. Tarihte Rus imparatorlardan başka Bulgar ve Sırp krallar da bu unvanı kullanmıştır. 

Batı Roma'nın yıkılmasıyla onun hatta Sezar'ın tahtının varisi olduğunu iddia eden krallıklardan birisi de Rus İmparatorluğuydu. 

Rusya Knezliği'ni (prenslik) büyük bir imparatorluk haline getiren ünlü Çar Büyük (Deli, Dahi) Petro ise Çar kavramına en iyi örnektir.

Rus Çarı Deli Petro

Yorumlar