Antikite Nedir?

Eski Yunan ve Roma sanatına verilen genel ada antikite denir.  M.Ö. VI. yüzyıl ile M.Ö. III. yüzyıl arasında kalan Yunan ve Roma dönemi için kullanılan bir genel deyimdir. M.S. III. ve VI. yüzyıllar arasında kullanıldığında ise Antik Çağ anlamına gelir. 

TDK sözlüğünde ise ''ilkçağ'' anlamıyla (antiquité) Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür.


Yorumlar