Teokrasi Nedir?

Bir devletin yönetimine din kurallarının egemen olmasına Teokrasi denir. 

Bu yapı teokratik (dini) devlet yapısı olarak da adlandırılır. Teokrasi, laiklik kavramının karşıtıdır. Laik olan bir devlette asla dini kurallar egemen olmaz. Teokratik bir devlette yönetimde etkili olan ruhban sınıfı yani din adamları sınıfıdır. 

Yunanca Theokratia (Tanrı'nın Düzeni) anlamına gelen Teokrasi'de, genellikle dogmatik (boş inanç, akla aykırı) düşünceler ile halk yönetilmeye çalışılır. Ayrıca bir ülkede cumhuriyet, monarşi, meşrutiyet yönetimleri görülürken teokrasi de orada olabilir.

Örnekler: 

*Eski Mısır'da firavun adı verilen kralların kendilerini Tanrı-Kral ilan etmeleri

*Sümerler'deki Rahip-Kral anlayışı

* Orta çağ Avrupası'nın mutlak en büyük sınıfının Papalık ve Rahipler olması... Öyle ki Ortaçağ Avrupası'nda Papalık, Avrupalı krallara taçlarını kendileri giydirirdi.

* Türk-İslam Devletlerindeki Şer'i kurallar

Papa'nın Krala Taç Giydirme Töreni
 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?