29 Ağustos 2014 Cuma

Teokrasi Nedir?

Yorum Yap
Sponsor

Bir devletin yönetimine din kurallarının egemen olmasına Teokrasi denir. 

Bu yapı teokratik (dini) devlet yapısı olarak da adlandırılır. Teokrasi, laiklik kavramının karşıtıdır. Laik olan bir devlette asla dini kurallar egemen olmaz. Teokratik bir devlette yönetimde etkili olan ruhban sınıfı yani din adamları sınıfıdır. 

Yunanca Theokratia (Tanrı'nın Düzeni) anlamına gelen Teokrasi'de, genellikle dogmatik (boş inanç, akla aykırı) düşünceler ile halk yönetilmeye çalışılır. Ayrıca bir ülkede cumhuriyet, monarşi, meşrutiyet yönetimleri görülürken teokrasi de orada olabilir.

Örnekler: 

*Eski Mısır'da firavun adı verilen kralların kendilerini Tanrı-Kral ilan etmeleri

*Sümerler'deki Rahip-Kral anlayışı

* Orta çağ Avrupası'nın mutlak en büyük sınıfının Papalık ve Rahipler olması... Öyle ki Ortaçağ Avrupası'nda Papalık, Avrupalı krallara taçlarını kendileri giydirirdi.

* Türk-İslam Devletlerindeki Şer'i kurallar

Papa'nın Krala Taç Giydirme Töreni
 
Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder