Monarşi Nedir?

Bir ülkenin tek kişi tarafından yönetimine Monarşi denir. Krallık, mutlak krallık, mutlak monarşi kavramları aynı anlamlara gelir. Saltanat sahibi kişinin yasama, yürütme, yargı erklerini kendisinde topladığı yönetim biçimidir.

Krallık, sultanlık, hükümdarlık, prenslik, imparatorluk, şahlık, padişahlık, hanlık, kağanlık, emirlik gibi unvanlar Monarşi yönetimindeki unvanlardır.

Bu yönetim biçiminde kral olan kişi genellikle ölümüne dek bu görevi sürdürür. Krallık ya babadan oğula geçer, ya da kralın hanedanından bir yakını tahta geçerek monarşi yönetimini sürdürür.

Örnek: Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşi yönetimine bir örnektir. TBMM'nin 1 Kasım 1922'de Saltanat'ı kaldırması ile bu yönetim biçimi Türkiye'de sona ermiştir.İngiltere'de ise 1215'te Magna Carta ile mutlak monarşi yönetimi, çağdaş demokrasiye gidişte dünyadaki ilk adımı atmıştır.Yorumlar