Ana içeriğe atla

Laiklik Aşamaları'nın Kronolojik Sıralaması Nedir?

* 1 Kasım 1922: Saltanat'ın Kaldırılması

* 3 Mart 1924: Halifeliğin Kaldırılması

3 Mart 1924: Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin Kaldırılması 

3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

* 2 Eylül 1925: Din Görevlisi Dışındaki Kişilerin Cübbe ve Sarık Giymesinin Yasaklanması

* 25 Kasım 1925: Kılık Kiyafet (Şapka) Kanunu

* 30 Kasım 1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

* 17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu

* 2 Mart 1926: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
  
* 1926: Medreselerin Kapatılması

* 1 Kasım 1928: Latin Harfleri'nin Kabulü

* 1928: ''Devletin dini İslamdır.'' maddesinin anayasadan çıkarılması.

*1934: İbadet Yerlerinin Dışında Dinsel Kıyafetler ve İşaretlerle Dolaşılmasının Yasaklanması

* 3 Aralık 1934: Bazı Kisvelerin ( kıyafetlerin) giyilemeyeceğine Dair Kanunun Çıkarılması

* 5 Şubat 1937: 1924 Anayasası'na Atatürk İlkeleri'nin Girmesi 

Ayrıca Bakınız: http://www.sessiztarih.net/2014/04/laiklik-asamalari-nelerdir.html


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi