6 Ağustos 2014 Çarşamba

Laiklik Aşamaları'nın Kronolojik Sıralaması Nedir?

1 Yorum
Sponsor

* 1 Kasım 1922: Saltanat'ın Kaldırılması

* 3 Mart 1924: Halifeliğin Kaldırılması

3 Mart 1924: Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin Kaldırılması 

3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

* 2 Eylül 1925: Din Görevlisi Dışındaki Kişilerin Cübbe ve Sarık Giymesinin Yasaklanması

* 25 Kasım 1925: Kılık Kiyafet (Şapka) Kanunu

* 30 Kasım 1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

* 17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu

* 2 Mart 1926: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
  
* 1926: Medreselerin Kapatılması

* 1 Kasım 1928: Latin Harfleri'nin Kabulü

* 1928: ''Devletin dini İslamdır.'' maddesinin anayasadan çıkarılması.

*1934: İbadet Yerlerinin Dışında Dinsel Kıyafetler ve İşaretlerle Dolaşılmasının Yasaklanması

* 3 Aralık 1934: Bazı Kisvelerin ( kıyafetlerin) giyilemeyeceğine Dair Kanunun Çıkarılması

* 5 Şubat 1937: 1924 Anayasası'na Atatürk İlkeleri'nin Girmesi 

Ayrıca Bakınız: http://www.sessiztarih.net/2014/04/laiklik-asamalari-nelerdir.html


Sponsor

1 yorum: