Emevilerin Arap Milliyetçiliği'nin Kanıtları Nelerdir?

Emeviler;

* Arapça'yı resmi dil haline getirdiler.

* Arap olmayan gayri müslimleri hatta müslüman toplumları küçümsediler. Onlara köle anlamına gelen ''Mevali'' dediler.

* Arap olmayan müslümanlara devlet görevi vermediler.

* İlk Arap parasını bastırdılar.

* Arap olmayan müslümanlara kız vermediler.

Emevi Devleti, milliyetçi hatta ırkçı sayılabilecek bir devlet politikası uyguladı. Böylece İslam devleti bir Arap devleti haline geldi.

Emevi Dinarı

Yorumlar