Türkiye'de En Kısa Süre Yürürlükte Kalan Anayasa Hangisidir?

20 Ocak 1921'de I. Meclis tarafından kabul edilen 1921 Anayasası ya da diğer adıyla 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türkiye'de en kısa süre yürürlülükte kalan anayasadır.

I. TBMM'nin Batı Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı kazandığı ilk zafer olan I. İnönü Muharebesi sonucunda ilan edilen Teşkilat-ı Esasiye, 20 Nisan 1924 tarihinde II. Meclis tarafından çıkarılan 1924 anayasası ile kaldırılmıştır. 

Bakınız: Türkiye'de En Kısa Süre Yürürlükte Kalan Anayasa: http://www.sessiztarih.net/2014/06/turkiyede-en-uzun-sure-yururlukte-kalan.html


Yorumlar