Teşkilat-ı Esasiye'nin Özellikleri Nelerdir?

* Türkiye'nin ilk anayasasıdır.

* Egemenliğin millete ait olduğu açıkça belirtilmiştir.

* En kısa süre yürürlülükte kalan anayasadır.

* Yeni bir devletin kurulduğu belgelenmiştir.

* Laik bir anayasa değildir.

* Olağanüstü şartlarda, savaş yıllarında hazırlanmıştır.

* Olağanüstü şartlarda hazırlandığından insan haklarına yer verilmemiştir.

* Meclis hükümeti sistemi esastır.

* Güçler birliği benimsenmiştir.

* I. TBMM tarafından hazırlanmıştır.

* 23 maddeden oluşmuştur.

* Kanun-i Esasi'den maddeler içerir.

Bakınız: Teşkilat-ı Esasiye'de Yapılan Değişiklikler: http://www.sessiztarih.net/2014/06/teskilat-i-esasiyede-yapilan.html

Yorumlar