Ana içeriğe atla

TBMM'yi Taniyan İlk İtilaf Devleti Kimdir?

Fransa, Sakarya Savaşı sonrası yapılan 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile TBMM'yi, Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf devleti olmuştur.

Fransa baş temsilcisi, Fransa eski bakanlarından Henry Franklin-Bouillon ile TBMM Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey (Tengirşek) arasında yapılan görüşmeler sonucunda Fransa Misak-ı Milli'yi resmen tanıdı.

Ayrıca bakınız: Henry Franklin-Bouillon; http://www.sessiztarih.net/2013/11/franklin-bouillon.html


Yorumlar

  1. Hocam tarih bilginize güvenerekten bir konuda açıklık getirmenizi istediğim bir durum var. Tüm kaynaklarda TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devletinin Fransa (Ankara Anlaşması) olduğu yazmakta anca Sovyet Rusya 1.Dünya Savaşı'na (Çarlık) Rusya olarak katılmış ve TBMM ile Moskova anlaşması imzalamıştır. Tarihlerine bakacak olursak 16 Mart 1921 Moskova ve 20 Ekim 1920'de de Ankara Anlaşması imzalanmış. Bu durumda TBMM'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti yönetim şekli değişmiş olan Sovyet Rusya olmuyor mu ?

    YanıtlaSil
  2. Demir Bey, 1917 Ekin Devrimi ile Bolşevikler Rus Çarlık düzenini ortadan kaldırarak Sovyet Rusya'yı kurdular. Çarlık Rusyasının I. Dünya Savaşı'nda emperyalistlerle müttefik olduğunu belirterek I. Dünya Savaşından da Brest Litovsk ile çekildiler. Sovyet Rusya anti-emperyalist bir tavrın iddiası içindeydi... Bu yüzden Çarlik Rusyasının siyasi devlet yapısından farklıdır... Rusların 1917den sonraki devamı diye Sovyet Rusyası itilaf devletlerinin içinde görmek yanılgı olur.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay