Oktruva Vergisi (Duhuliye Resmi) Nedir?

Şehirlere başka bölgelerden getirilen malların girişi ile birlikte alınan bir tür gümrük, ticaret vergisine Oktruva Vergisi denir. Avrupa'daki şehirlerde mahalli idarelere benzetebileceğimiz komünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte alınmaya başlandı.

Osmanlı Devleti döneminde bu vergiye "Duhuliye Resmi" denirdi. İlk kez Osman Bey döneminde alınan bu vergi Kanuni döneminde yaygın hale getirildi. II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurduğu “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” adlı ordunun harcamaları karşılığında alınan “ihtisap resmi”ne dönüştürüldü.

Kurtuluş Savaşı Tarihine baktığımızda ise 1919 Nazilli Kongresi'nde oktruva vergisinin toplanması kararının alındığı görülmekteydi. Ayrıca aynı dönemde Isparta yöresinde bu verginin kaldırılması için uğraşılmış fakat kaldırılamamıştır.
 


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?