Nüfuz Neye Denir?

   Nüfuz sözcüğü; TDK'na göre etki altına alma, söz geçirme, güçlü olma anlamlarında kullanılır. Tarih kitaplarında sıkça karşılaşılan nüfuz kavramı, geçmişte bir bölgede yaşayan maddi olarak kuvvetli, geniş toprakları hatta askeri gücü bile olan kişileri tasvir etmek için kullanılırdı. Örneğin ayanlar nüfuzlu kişilerdir.


Yorumlar