İki Dereceli Seçim Sistemi Nedir?

Seçmenlerin doğrudan temsilcileri seçmemesi, önce bir seçici gurubu, yani ikinci seçmen grubunu seçmesi; ikinci seçmen grubunun ise temsilcileri belirlemesine dayanan seçim sistemine Çift (İki) Dereceli Seçim Sistemi denir.

Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet dönemlerinde ve Türkiye 'de ise 1946 seçimlerine kadar çift dereceli seçim sistemi uygulandı. 1946'da milletvekili seçim kanunu çerçevesinde tek dereceli seçim sistemine geçildi.

Bakınız: Tek Dereceli Seçim Sistemi: http://www.sessiztarih.net/2014/06/tek-dereceli-secim-sistemi-nedir.html


Yorumlar