Çoğunlukçu Demokrasi (Çoğunlukçuluk) Nedir?

Bir ülkeye egemen olan çoğunluğun kararlarının uygulandığı, bu kararların kesin ve mutlak olduğu, muhalefetin azınlıkta kalıp sesini yükseltemediği demokrasi anlayışına Çoğunlukçu Demokrasi (Çoğunlukçuluk, Mutlak Demokrasi) denir. Çoğulcu Demokrasi anlayışının tam tersidir. 

Bakınız: Çoğulcu Demokrasi: http://www.sessiztarih.net/2014/06/cogulcu-demokrasi-cogulculuk-nedir.html

Çoğunluğun aldığı kararlar sınırsızdır, mutlaktır(démoc-ratie absolue). Devlet halk çoğunluğunun idaresine göre yönetilmelidir. çoğunluğun kararı bütün her şeyin üzerindedir. Çift parlamento, yargısal denetim, kuvvetler ayrılığı, azınlık hakları gibi çoğulcu özellikler çoğunluğu sınırlandırmamalıdır.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?