8 Haziran 2014 Pazar

Çoğunlukçu Demokrasi (Çoğunlukçuluk) Nedir?

Yorum Yap
Sponsor

Bir ülkeye egemen olan çoğunluğun kararlarının uygulandığı, bu kararların kesin ve mutlak olduğu, muhalefetin azınlıkta kalıp sesini yükseltemediği demokrasi anlayışına Çoğunlukçu Demokrasi (Çoğunlukçuluk, Mutlak Demokrasi) denir. Çoğulcu Demokrasi anlayışının tam tersidir. 

Bakınız: Çoğulcu Demokrasi: http://www.sessiztarih.net/2014/06/cogulcu-demokrasi-cogulculuk-nedir.html

Çoğunluğun aldığı kararlar sınırsızdır, mutlaktır(démoc-ratie absolue). Devlet halk çoğunluğunun idaresine göre yönetilmelidir. çoğunluğun kararı bütün her şeyin üzerindedir. Çift parlamento, yargısal denetim, kuvvetler ayrılığı, azınlık hakları gibi çoğulcu özellikler çoğunluğu sınırlandırmamalıdır.Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder