8 Haziran 2014 Pazar

Çoğulcu Demokrasi (Çoğulculuk) Nedir?

2 comments
Sponsor

Demokratik bir ülkede, iktidarın dışında kalan çeşitli düşünce ve akımların varlığını, azınlıkta kalan bu grubun siyasal, sosyo-kültürel haklarını kabul eden, iktidara oy atmamış bu azınlığın da bir gün iktidar, çoğunluk olabileceğini belirten demokrasi anlayışına Çoğulcu Demokrasi (Çoğulculuk, Nispi Demokrasi) denir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının tam tersidir.

Bakınız: Çoğunlukçu Demokrasi: http://www.sessiztarih.net/2014/06/cogunlukcu-demokrasi-cogunlukculuk-nedir.html

Çoğulculuk, iktidara egemen olmayan azınlığın varlığının kabul edilmesidir. Düşüncelerin özgür bir biçimde dile getirilmesi, muhalefetin korunması çoğulcu demokrasi için gerekli kılınır. Çok partili hayatın olması, kuvvetler ayrılığı ilkesi, iki meclisli parlamento modeli, hükümetin geniş yetkiler ile donatılmaması gibi özellikler, Çoğulculuk anlayışının temel özellikleridir.


Sponsor

2 yorum: