1924 Anayasası'nın Önemli Maddeleri Nelerdir?

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

* Devletin yönetim biçimi Cumhuriyet'tir.

* Bütün Türkiye vatandaşları kanun önünde eşittir.

* Devletin dini İslamdır, dili Türkçe, başkenti Ankara'dır.

* TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir.

* Seçmen yaşı 18, seçilme yaşı 30'dur.

* Cumhurbaşkanı TBMM içinden 4 yıllığına seçilir.

* Aynı kişi tekrar cumhurbaşkanı seçilebilir.

* Yasama meclise, yürütme hükümete, yargı ise bağımsız mahkemelere aittir.

* Seçme ve seçilme hakkı sadece erkeklere aittir.

* İlköğretim herkes için zorunludur.

Bakınız: 1924 Anayasasındaki Değişiklikler: http://www.sessiztarih.net/2014/06/1924-anayasasinda-yapilan-onemli.html

Yorumlar