1924 Anayasası'nda Yapılan Önemli Değişiklikler Nelerdir?

* 1928'de ''Devletin dini İslam'dır'' maddesi anayasadan çıkarıldı.

* 1928'de ''Şer'i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM'ye aittir'' maddesi anayasadan çıkarıldı.

* 1928'de milletvekilleri ve cumhurbaşkanının yemin tarzından dini hükümler çıkarıldı. Milletvekillerinin yeminlerindeki vallahi kelimesi “namusum üzerine söz veririm” ifadesiyle değiştirildi.

*  5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

* Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarıldı.

* 1936'da Türk Bayrağı Yasası kabul edildi.

* 5 Şubat 1937'de  Atatürk'ün İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık anayasaya eklendi.

* 10 Ocak 1945'te anayasanın dili sadeleştirildi. 24 Aralık 1952'de ise eski haline dönüldü.

Bakınız: 1924 Anayasası Önemli Maddeleri: http://www.sessiztarih.net/2014/06/1924-anayasasinin-onemli-maddeleri.html


Yorumlar