TBMM'ye Karşı Çıkarılan İsyanların Nedenleri Nelerdir?

* Başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak istemesi.

* İngilizlerin ve İstanbul Hükümeti'nin halkı kışkırtması.

* Uzun süren savaşlar nedeniyle halkın yıpranmış olması ve kışkırtmaya kapılması.

* Asker kaçaklarının olması

* Bağımsızlık duygusunu bilmeyen kişilerin davranışları.

* Bazı büyük ailelerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi.

* İngilizlerin Boğazlar bölgesinde tampon bir bölge oluşturmak istemesi.

* Kuvay-ı Milliyecilerin disiplinsiz hareketleri ve tepki toplaması.

* Düzenli orduya katılmak istenmemesi.

* Azınlıkların bağımsız devletler kurma istekleri.


Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar