Osmanlı'ya Hasta Adam Diyen İlk Ülke Hangisidir?

Osmanlı Devleti'ne ''Hasta Adam'' lakabını kullanan ilk ülke RUSYA'dır. Rus Çarı I. Nikolay St.Petersburg'da 1853'te bu tabiri kullanmıştı. ''Kollarımız arasında, ağır hasta bir adam var.'' demiştir.


RUSYA
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Dağılma Dönemi'ndeydi. Sosyo-ekonomik, askeri ve siyasal olarak Avrupa'nın gerisinde kalmıştı. Milliyetçilik isyanları Osmanlı'yı yıpratmış, Osmanlı verdiği kapitülasyonlarla ekonomik gerilemeler yaşamıştı. Rusya, XIX. yüzyıl boyunca sıcak denizlere inmek ve Balkanlar'ı Panslavist politika ile ele geçirebilmek amacıyla Osmanlı topraklarına göz dikmişti. Zayıf ve hasta Osmanlı'yı parçalamak istiyordu. Bunu İngiltere'ye teklif etmişti. İngiltere ise Hasta Adam'ın yaşamasının daha faydalı olacağı düşüncesindeydi. 

Sıcak denizlerde ve Balkanlar'da çıkarları çatışan İngiltere ve Rusya Hasta Adam'ı bir türlü paylaşamıyorlardı. ''Hasta Adam'' Osmanlı, bu siyasi çıkar çatışmasından yararlanarak denge siyaseti ile ayakta durmaya çalışıyordu. Nihayetinde ''Hasta Adam'' yavaş yavaş can verecekti. 1878 Berlin Anlaşması sonrası Almanya'ya yaklaşacaktı. XX. yüzyıla girildiğinde ise Rusya ve İngiltere ittifakı oluşacaktı. I. Dünya Savaşı sonrası Hasta Adam, tam da İngilizlerin istediği gibi yavaş yavaş can verecekti.

Hazırlayan: ALi ÇİMEN

Yorumlar