Mütesellim Nedir?

Osmanlıca tesellüm eden, teslim edileni alan, mülki teşkilatta kaymakam anlamları taşır. Osmanlı Devleti döneminde beylerbeyi ya da sancak beyi olarak görev yapan kişinin eyalette ya da sancakta bulunmadığı zamanlarda onların yerine vekalet eden kişiye Mütesellim denir. Mütesellim, sancakbeyi ya da beylerbeyi olarak atanan kişiden önce görevi teslim almaya giden bir memurdu.

Vali vekilliği ve has ile arpalıkların vergi memurluğu görevinde de bulunan mütesellimler II. Mahmut döneminde kaldırıldı.
Yorumlar