Yükselme Dönemi Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

II. (Fatih Sultan) Mehmet (1451- 1481)

II. Bayezit ( 1481- 1512)

I. (Yavuz Sultan) Selim (1512- 1520)

I. (Kanuni Sultan) Süleyman (1520- 1566)

II. (Sarı) Selim (1566- 1574)

III. Murat (1574- 1595)

Not: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1453 İstanbul'un Fethi ile başlar. 1579'da Sadrazam Sokullu (Sokuloviç) Mehmet Paşa'nın ölümü ile sona erer. Fatih Sultan Mehmet, Kuruluş Dönemi'nin son padişahı, imparatorluğunun yani Yükselme Dönemi'nin ilk padişahıdır. III. Murat Yükselme Dönemi'nin son padişahı, Duraklama Dönemi'nin ise ilk padişahıdır.

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları
 

Yorumlar

Yorum Gönder