Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir?

* Düzenli vergi toplanır.

* Üretim sürekliliği sağlanır.

* Devlet hazinesinden para harcanmaksızın düzenli ordular oluşturulur. (Tımarlı Sipahiler)

* İkta sahibi memurlar ve askerler devletten maaş almadığından hazinenin yükü azalır.

* Konargöçerler yerleşik hayata geçirilir.

*Toprağını üç yıl üst üste ekmeyenden, toprağını terkedenden çiftbozan alındığından toprakların boş kalması önlenir.Yorumlar