Tımar Sistemi'nin Bozulmasının Sonuçları Nelerdir?

Sistemin bozulmasının sonuçları dört farklı biçimde değerlendirilebilir: 

1-Askeri Sonuçlar:

*Tımarlı sipahilerin sayısı azaldı.

*Yeniçerilerin sayısı arttı. Böylece yeniçeriler, disiplinsizce büyüdü. Merkezi otoriteyi zayıflattı.

*Devlet asker ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla sekban adı verilen ücretli asker almak zorunda kaldı.

*Sekbanlar barış zamanı işsiz kaldıklarından halkı haraca bağladı ve sosyal yapı bozuldu.

*Askeri harcamalara ayrılan gider artırıldı. 

2- Ekonomik Sonuçlar:

*Tarımsal üretim azaldı.

*Üretim azaldığından yeterince vergi toplanamadı.

*Halk ağır vergiler altında ezildi.

*Halk, ekonomik açıdan darboğaz yaşadı.

3- Sosyal Sonuçlar

*Tımarlarını kaybedenler celali isyanlarına katıldı.

*Köyden kente göç başladı.

* Şehirlerde işsizlik başladı.

*Şehirlerde asayiş bozuldu.

4- Siyasi Sonuçlar:

*Eyaletlerde devlet otoritesi zayıfladı.

*Ülke güvenliğini sağlama zorlaştı.

*Köylere kadar götürülebilen devlet otoritesi bozuldu. 
Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?