Tımar Sistemi'nin Bozulmasının Nedenleri Nelerdir?

*Celali isyanlarının üretimi olumsuz yönde etkilemesi

*Fetihlerin azalması nedeniyle yeni topraklar fethedilememesi ve böylece artan nüfusun giderlerinin yeterince karşılanamaması

*Dirlik toprakların haksız biçimde dağıtılması, zaman içinde bu toprakların kanunsuzca özel mülk yapılması ya da vakfedilmesi.

*Ağır vergiler karşısında köylünün toprağını terk etmesi.

* Tımarlı sipahilerin geri hizmetlerde görevlendirilmeye başlanması.

* Tımarlı sipahilerin Avrupa'daki modern ordulardan geri olması ve rekabet edememesi

*Devletin acil nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla tımar topraklarının yüksek bedeller ödenerek iltizama çevrilmesi. Böylece sistemin çöküşü hızlandı.

* Osmanlı'da sefere çıkıldığı  bahar aylarında tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yapı içindeki çiftçinin savaş zamanı eyalet askeri olarak görev alması 

gibi etkenler tımar sisteminin bozulmasında etkilidir.

Yorumlar

Yorum Gönder