Tımar Sistemi'nin Bozulmasının Nedenleri Nelerdir?

*Celali isyanlarının üretimi olumsuz yönde etkilemesi

*Fetihlerin azalması nedeniyle yeni topraklar fethedilememesi ve böylece artan nüfusun giderlerinin yeterince karşılanamaması

*Dirlik toprakların haksız biçimde dağıtılması, zaman içinde bu toprakların kanunsuzca özel mülk yapılması ya da vakfedilmesi.

*Ağır vergiler karşısında köylünün toprağını terk etmesi.

* Tımarlı sipahilerin geri hizmetlerde görevlendirilmeye başlanması.

* Tımarlı sipahilerin Avrupa'daki modern ordulardan geri olması ve rekabet edememesi

*Devletin acil nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla tımar topraklarının yüksek bedeller ödenerek iltizama çevrilmesi. Böylece sistemin çöküşü hızlandı.

* Osmanlı'da sefere çıkıldığı  bahar aylarında tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yapı içindeki çiftçinin savaş zamanı eyalet askeri olarak görev alması 

gibi etkenler tımar sisteminin bozulmasında etkilidir.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?