TBMM'nin Yaptığı İlk Resmi Anlaşma Nedir?

TBMM'nin yaptığı ilk resmi anlaşma, 2-3 Aralık 1920 tarihlerinde Ermenilerle yaptığı Gümrü Barış Anlaşması'dır.

Yapılan bu anlaşma ile Ermenistan, TBMM'yi resmen tanımış, doğuda bir Ermeni devleti iddialarından vazgeçmiştir. Böylece Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Sevr'deki iddialarından vazgeçmişlerdir.

Ayrıca Ermenistan, anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra SSCB'nin denetimine girince anlaşma onaylanamamıştır.
Yorumlar