Sevr Taslağı'na Hangi Delege Onay Vermedi?

Saltanat Şurası'nda, Topçu Feriki (general) Rıza Paşa, Sevr Barış Anlaşması'na onay vermedi.

Topçu Feriki Ali Rıza Paşa
10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması, padişah Vahdettin'in oluşturduğu Saltanat Şurası'nda görüşülmeye başlandı. Saltanat Şurası'nda yaşananlarla ilgili olarak Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Okday'ın verdiği tarihi bilgiler dikkat çekicidir:

''Sevr’i kabul edenler ayağa kalksın denildi. Damat Ferid Paşa bu sırada Padişah’ın salonu terk etmesi için işaret verdi. Padişah Vahdettin dışarı çıktı, yandaki odaya geçti. Padişah ayağa kalkınca da salondakiler hünkâra bir saygı eseri olarak ayağa kalktılar. Kendisini bu suretle selamladılar. Öyle ki, bu ayağa kalkışın Sevr’in kabulü anlamına mı geldiği, yoksa Padişah’a hürmeten kıyam mı edilmiş olduğu açık olarak belirmedi. Hatta Ayan'dan Topçu Feriki Rıza Paşa, ‘Biz Padişaha hürmeten ayağa kalktık, Sevr’i kabul ettiğimizden değil’ diye haykırarak Damat Ferid’in oyununu açıkça protesto dahi etti.


Yorumlar