Rikabdar Nedir?

Osmanlı Devleti döneminde hükümdarın atıyla, çizmeleriyle ilgilenen hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişiye rikabdar denir.

Osmanlı sarayı içerisinde Enderun'da Hasoda subaylarından olan rikabdar, saray dışında bir göreve atandığı takdirde beylerbeyliği ya da vezirlik görevlerine dahi atanabilirdi. Osmanlıca tabirle Rikâbdar, padişah ile doğrudan görüşebilen bir görevliydi.

Rikabdar

Yorumlar