Ana içeriğe atla

Pearl Harlbor Baskını'nı Planlayan ve Düzenleyen Kimdir?

Japon Amiral Isoroku Yamamoto (1884-1943) II. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın savaşa girmesine neden olan Pearl Harlbor Limanı baskınının planlayıcısı ve düzenleyicisiydi.

Isoroku Yamamoto
ABD'de askeri eğitim alan Yamamoto, 1925'den 1927'ye kadar Vaşintın'da (Washington) deniz ataşesi (askeri elçi) olarak görev yaptı. Bu esnada ABD'yi yakından tanıdı. 1939'da Japonya Donanması Komutanlığı'na getirildi. Asya'nın Asyalılara ait olduğunu savunan ünlü amiral, Almanya'nın müttefikliğine soğuk bakmakta, Amerikalıların ve Avrupalıların Asya'dan uzak durması gerektiğine inanmaktaydı.

ABD başkanı Roosevelt'in Japonya'ya uyguladığı petrol ambargosu Japon ekonomisini yıpratınca, Japonya çareyi savaşmakta buldu. Takvim yaprakları 7 Aralık 1941'i gösterirken ABD'ye bağlı Pasifikte'ki ünlü Hawaii takımadalarının Honolulu'daki hava üssü Pearl Harlbour'a, Japonya büyük bir baskın düzenledi. Kısa bir süre içinde ABD'nin deniz ve hava filosu büyük bir kayba uğratıldı. Yamamoto'nun bu tarihi planı uygulaması, ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesi için geçerli bir nedendi. Savaşın seyri değişecekti.

Pearl Harlbour Baskını ve Arizona Zırhlısı
Amiral Yamamoto, ABD savaşa girdikten sonra Midway ve Coral Deniz Savaşları da dahil olmak üzere 18 ay boyunca Pasifik'teki tüm deniz harekatlarını sevk ve idare etti. 1943'de ise Yamamoto'nun bir deniz harekatının şifreleri ABD tarafından çözüldü. Bununla birlikte ABD tarafından uçağı düşürülmek suretiyle öldürüldü. Japonya, bir süre Yamamoto'nun ölümünü sakladı. Fakat onun ölümü ile Pasifik'te savaşın seyri değişmeye başladı. Rüzgar, bundan sonra ABD tarafından esmeye başladı.

Yorumlar

  1. Isoroku Japonca 56 demektir. 6. evlat olarak dünyaya geldiğinde babası 56 yaşındaymış ve bu yüzden bu ad verilmiş....

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd