Merkantalizm Nedir?

Coğrafi Keşifler sonrası Avrupa'da, XVI. yüzyılda başlayan, ithalatı azaltıp ihracatı artırmaya önem veren, ülkelerin gelişmişlik seviyesini sahip olunan altın ve gümüş miktarına bağlayan ve bu amaçla maden yataklarına önem veren iktisat öğretisine Merkantalizm denir. 

Merkantalizm

1500- 1800 tarihleri arası dönemde gelişen Merkantalizm, Ortaçağ'ın sonlarından Coğrafi Keşiflerle birlikte başlayan Sanayi Devrimi'ne kadar uzanan bir süreçtir. Sanayi kapitalizminin ilk biçimidir. Tüccarlar, sanayiciler ve bankerler bu sistemin içindeki en öenmli sınıftır. bu sistemin temeli ticarete dayanır. Dış ticaret ve sömürgecilik hareketleriyle altın girişi sağlanmalı ve bu yollar ile mümkün olduğunca çıkışı kontrol altında tutulmalıdır.

Feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde oluşmuş bir sistem olan Merkantalizm, Sanayi Devrimi'ne geçişinde İngiltere'ye, ulus-devlet bilinci sağlamada Fransa ve Almanya'ya etki etmiştir. Ekonomi'nin bir bilim dalı haline gelmesinde ciddi katkıları olan bu teori, Liberal düşünceye de ışık tutmuştur.  

Kapitalist Piramit
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?