Ana içeriğe atla

Mançurya Neresidir, Kısa Tarihçesi Nedir?

   Japonya'nın II. Dünya Savaşı öncesi işgal ettiği Çin'in kuzeydoğu bölgesidir. II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri olarak Japonya'nın Mançurya bölgesini işgali gösterilebilir. Mançurya Bölgesi'nin batısında Moğolistan, doğusunda, Sibirya, güneyinde Çin, güneydoğusunda Kore yer alır. Sarıdeniz'in güneyindeki bu bölge, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu bölgesi ve Rusya'nın Primorski bölgelerini kapsamaktadır. Bölgenin yerli adı Mançular, Mançurya'ya adını vermiştir.

Mançurya (Manchuria)

   XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Mançurya Bölgesi dünya siyasetinde önemli bir rol aldı. Hem Rusya hem de Meiji Restorasyonu ile sanayileşen Japonya, Çin'in bu bölgesine göz koymuşlardı. 1904-1905 Rus- Japon Savaşı'nın temel nedeni de Mançurya'ydı. Savaşın galibi olan Japonya ise sonunda Mançurya'yı ele geçirmişti. 1924 yılında Ruslar Mançurya'daki tüm haklarını Japonlara devredince Mançurya bölgesi tamamen Japon denetimine geçti. 

   1931'de Mançurya'daki bir tren yoluna yapılan sabotaj, Japonya'nın yöreye asker çıkarmasına bahane oldu. Yöre, işgal edilmişti. Milletler Cemiyeti bu durumu kınadı. Fakat Japonya, Mançukuo Devleti adında bölgede kendilerine bağlı bir devlet oluşturdu. Bu süreçte Japonlar ve Koreliler bölgeye göç etmeye başladı. 1945'te Sovyet Ordusu Mançurya'yı aldı. Bölgenin büyük bir kısmı Çin yönetimine bırakıldı. Bölgede komünistler ile milliyetçilerin çekişmesi başladı. Komünistler milliyetçileri Mançurya'da yenince Çin'in egemenliği pekişti. 1948 sonrası Mançurya Çin'in önemli bir bölgesi durumuna geldi. 

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi